Telewizja przemysłowa, monitoring

Telewizja przemysłowa to system, który pozwala na śledzenie na odległość zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład telewizji przemysłowej wchodzą głównie rejestratory i kamery. Z tych urządzeń obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego. W centrum odbiorczym personel na monitorach ma możliwość obserwować rejestrowane zdarzenia. Telewizja przemysłowa daje możliwość obserwowania obrazu dzięki klawiaturze sterującej. Posiada ona zwykle wbudowany dżojstik do manipulowania kamerami obrotowymi IP. Daje ona możliwości sterowania całym systemem telewizji przemysłowej CCTV. Monitoring wizyjny jest określany też jako telewizja dozorowa. Różnicą monitoringu wizyjnego od zwykłej telewizji jest to, że obraz z kamer jest przesyłany (przez kabel lub drogą radiową) oraz odbierany tylko w centrum odbiorczym, a nie w nieograniczonej liczbie odbiorników.

Różne rodzaje kamer telewizji przemysłowej. Najczęstszym celem instalacji monitoringu wizyjnego jest poprawa bezpieczeństwa. Badania jednak wskazują, że skuteczność prewencyjna tego środka nie potwierdzają jego efektywności. Na przykładzie urzędów administracji Państwowej. Monitoring bardziej pełni funkcję dodatkowej pary oczu, która jest jednocześnie w wielu miejscach na raz i zapewnia ochronę przed skutkami kradzieży czy włamania. Pojęcie telewizji przemysłowej zostało w silnie wyparte przez monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny obecny jest między innymi. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, tereny firm, ulice miast, place, przejazdy kolejowe, itp. Według jednej z definicji telewizyjne systemy dozorowe – to zespoły środków technicznych i programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia.

Do podstawowych składników telewizji przemysłowej należą: kamery przemysłowe. Rozróżniamy kamery zewnętrzne i wewnętrzne, obrotowe i specjalistyczne. Często w ofercie są też atrapy kamer.

video-camera-3728625_640

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.